Opći uvjeti

1. Uvod

Pozdrav, dobrodošli na Dolac.hr! Hvala što ste posjetili našu web stranicu. Vlasnik domene Dolac.hr je društvo Prvi Web d.o.o. (dalje u tekstu: „Dolac.hr“). Dokument koji je pred Vama predstavlja pravila i uvjete (dalje u tekstu: „Uvjeti“) korištenja web stranice na adresi www.dolac.hr, odnosno Vaših odnosa sa društvom Prvi Web d.o.o.. Osnovna svrha ove stranice je pružanje usluge posredovanja od strane Dolac.hr između potencijalnih kupaca i prodavatelja proizvoda.

Odvojite malo vremena da pročitate ove Uvjete prije nego što naručite bilo koji proizvod sa stranice. Narudžbom bilo kojeg proizvoda ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da ste upoznati i da pristajete na sve Uvjete. Ako se ne slažete s bilo kojom od sljedećih odredbi, odnosno ako ne prihvaćate bilo koju odredbu kao sastavni dio svih odredbi i primjenjivih zakona na Vaš pravni odnos s Dolac.hr, molimo Vas da se suzdržite od nastavka upotrebe ove web stranice i naših usluga.

2. Definicije

Dolac.hr je komercijalni naziv internet platforme za posredovanje između Kupaca ili potencijalnih Kupaca i Prodavatelja, u vlasništvutrgovačkog društva Prvi Web d.o.o.

Društvo je trgovačko društvo Prvi Web d.o.o., OIB: 21966002278, sa sjedištem u Zagrebu, Derventska 12, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080953742.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupi internetskoj platformi Dolac.hr, neovisno da li je kupac, potencijalni kupac, prodavatelj, potencijalni prodavatelj ili pristupa u nekom drugom svojstvu.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja se registrira na Dolac.hr radi kupnje ili potencijalne kupnje proizvoda od Prodavatelja, odnosno fizička ili pravna osoba koja izvrši kupnju putem Dolac.hr bez registracije (kao gost).

Prodavatelj je pravna ili fizička osoba koja je registrirana na Dolac.hr kao prodavatelj radi prodaje svojih proizvoda Kupcima te ima sklopljen ugovor s Dolac.hr o međusobnim pravima i obvezama vezano uz pružanje usluge posredovanja Prodavatelju od strane Dolac.hr.

User ID je jedinstveno identifikacijsko korisničko ime koje služi identifikaciji korisnika prilikom prijave u internetsku platformu Dolac.hr.

Uvjeti su ova pravila i uvjeti korištenja web stranice na adresi www.dolac.hr te se primjenjuju na svakog Korisnika, Kupca i Prodavatelja.

3. Opće informacije

Vlasnik domene Dolac.hr je društvo Prvi Web d.o.o., OIB: 21966002278, sa sjedištem u Zagrebu, Derventska 12 (dalje u tekstu: „Društvo“). Društvo putem web stranice dolac.hr pruža komercijalnu uslugu online posredovanja između Kupaca i prodavatelja pri kupoprodaji dobara, a ta se usluga, u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine 173/2003, 67/2008, 130/2011, 36/2009, 30/2014, 32/2019), smatra uslugom informacijskog društva. Sukladno odredbi članka 6. navedenog Zakona, Društvo kao davatelj usluge čini javno dostupnim sljedeće informacije:

Tvrtka davatelja usluge: Prvi Web d.o.o.

Sjedište pravne osobe davatelja usluga: Derventska 12, Zagreb

Matični broj subjekta pri Sudskom registru: 080953742

Osobni identifikacijski broj: 21966002278

E-mail adresa: info@dolac.hr

4. Odnos između Dolac.hr i kupca

Posrednička uloga Dolac.hr

Dolac.hr je posrednik. Dolac.hr pruža uslugu posredovanja između Prodavatelja i Kupaca, odnosno dovodi u vezu Prodavatelje i zainteresirane Kupce kako bi Kupci od Prodavatelja kupili robu iz Prodavateljeva asortimana.

Dolac.hr ne prodaje robu. Dolac.hr nije strana kupoprodajnog odnosa između Prodavatelja i Kupca sklopljenog putem ove web stranice, već isključivo pruža uslugu posredovanja kako je opisano ovim Uvjetima. Kupac posredovanjem ove web stranice dolazi u vezu s Prodavateljem određenog proizvoda s kojim eventualno sklapa kupoprodajni ugovor. Dolac.hr dovodi u vezu Kupca i Prodavatelja te pruža određene usluge koje pomažu pri sklapanju i izvršenju ugovora o kupoprodaji između tih osoba, prema ovim Uvjetima. Prodavatelj je isključivo i samostalno odgovoran Kupcu za sve obveze iz ugovora o kupoprodaji robe, odnosno za sva svojstva robe te za pravovremenu i urednu isporuku naručene robe.

Prodavatelj snosi sav rizik povezan s isporukom kupljenih artikala i jamči Kupcu da kupljeni artikl ima svojstva koja su navedena u opisu predmeta, zakonom ili drugim propisima propisana ili koja se razumno mogu očekivati. U slučaju da su kupljeni artikli oštećeni, izgubljeni ili je na drugi način došlo do problema tijekom isporuke, Dolac.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, troškove ili naknade, već za to odgovara isključivo Prodavatelj.

Prodavatelj samostalno organizira dostavu robe Kupcu, a Dolac.hr će samo prenijeti informaciju od Kupca u vezi adrese na koju Prodavatelj mora izvršiti dostavu, odnosno druge podatke o sklopljenom ugovoru.

Obveze Dolac.hr

Dolac.hr se kao posrednik obvezuje bez odgode ili u najkraćem razumno mogućem roku proslijediti informaciju Prodavatelju o narudžbi Kupca, urednoj i potpunoj uplati kupoprodajne cijene po narudžbi Kupca, kao i potrebne informacije o adresi dostave koju je Kupac naveo i druge podatke o Kupcu, a sve kako bi Prodavatelj mogao izvršiti svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora.

Dolac.hr je ovlašten kao posrednik primiti od Kupca kupoprodajnu cijenu za račun Prodavatelja (kao i pripadajuće poreze i eventualne troškove).

Iznose koje Dolac.hr primi od Kupca za račun Prodavatelja na ime narudžbe izvršene putem web stranice Dolac.hr smatraju se uredno isplaćenim Prodavatelju od trenutka primitka na račun Dolac.hr te se uredno izvršenim plaćanjem u korist Dolac.hr smatra da je Kupac ispunio svoju obvezu plaćanja kupoprodajne cijene Prodavatelju.

Naknade za korištenje Dolac.hr

Usluga koju pruža Dolac.hr je besplatna za Kupce.

Uvjeti prodaje i narudžbe

Svojstva svakog pojedinog proizvoda navedena su u opisu proizvoda. Opis proizvoda postavljen je od strane Prodavatelja, a ne Dolac.hr, te je Prodavatelj isključivo odgovoran Kupcu za točnost takvog opisa.

Posebni uvjeti koji se odnose na određenu robu, uključujući mogućnosti i rokove isporuke, količinu robe koja je raspoloživa i drugo, navedeni su na platformi uz svaki proizvod od strane Prodavatelja. Kupac je dužan upoznati se s objavljenim uvjetima.

Dolac.hr i Prodavatelji nastojat će da su svi podatci o raspoloživosti proizvoda, mogućnosti dostave i rokovima dostave točni i ažurni. Međutim, Dolac.hr i Prodavatelji ne mogu jamčiti da će u svakom slučaju proizvod koji je naveden kao raspoloživ biti moguće dostaviti, odnosno dostaviti u navedenom roku. U slučaju da naručena roba nije raspoloživa, Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti Kupca te bez odgode izvršiti povrat u cijelosti kupoprodajne cijene ili njezinog dijela ako je ona eventualno već plaćena u korist Dolac.hr ili Prodavatelja.

Ponuđena roba na internet platformi Dolac.hr smatra se neobvezujućim prijedlogom za sklapanje ugovora o kupoprodaji neodređenom broju osoba, odnosno pozivom za slanje ponuda pod objavljenim uvjetima (usporedivo s npr. katalogom ili oglasom). Narudžba Kupca od Prodavatelja preko platforme, odnosno plaćanje, smatra se ponudom prema ovim Uvjetima i posebnim uvjetima objavljenim uz određen proizvoda (opis proizvoda, rokovi dostave i sl.). Ako Prodavatelj nije u mogućnosti ispuniti narudžbu, o tome će bez odgode obavijestiti Kupca te izvršiti povrat u cijelosti svih eventualno plaćenih iznosa.

Računi i sigurnost

Korištenje usluge koju pruža Dolac.hr moguće je bez registracije (kao gost) ili registracijom Kupca. Prilikom registracije Kupca, Dolac.hr otvara korisnički račun Kupcu. Registracija Kupca se obavlja na način da Kupac upiše određene osobne podatke, odabere svoje jedinstveno identifikacijsko korisničko ime (dalje u tekstu: „User ID“) i tajnu lozinku. Ako Kupac odabere User ID koji Dolac.hr, prema vlastitim kriterijima, smatra uvredljivim ili na bilo koji način neprikladnim, Dolac.hr zadržava potpuno pravo obustaviti ili ukinuti takav račun.

Kupac je dužan:

 • ne otkrivati svoju lozinku i upotrebljavati samo jedan, vlastiti User ID,
 • odjaviti se sa svog računa na kraju korištenja web stranice
 • odmah obavijestiti Dolac.hr o svakom neovlaštenom korištenju korisničkog računa.

Kupac ne smije:

 • objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim putem svog računa bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, nasilnički, uznemiravajući, mučan, klevetnički, vulgaran, invazivni za tuđu privatnost, potiče mržnju ili uvredljiv na rasno, etnički ili neki drugi način,
 • koristiti račun kako bi na bilo koji način naštetili maloljetnicima,
 • koristiti račun za lažno predstavljanje bilo koje osobe, pravne osobe ili bilo kojeg drugog entiteta,
 • krivotvoriti ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako bi se prikrio podrijetlo bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem računa,
 • koristiti račun u korist bilo koje treće osobe ili na bilo koji način koji nije dozvoljen,
 • koristiti račun u prijevarne svrhu, uključujući u svrhu koja je protivna bilo kojim važećim zakonima ili propisima,
 • poduzimati bilo kakve radnje koje mogu narušiti sustave povratnih informacija ili ocjena,
 • pokušati kopirati ili „hakirati“ račun (ili bilo koji njihov dio) ili nadvladati bilo koju tehnologiju šifriranja ili sigurnosne mjere koje je Dolac.hr implementirao da zaštiti podatke koje prenosi, obrađuje ili pohranjuje za potrebe obavljanja usluge,
 • skupljati ili prikupljati bilo kakve podatke o drugim vlasnicima računa ili u vezi s njima, uključujući bilo koje osobne podatke ili podatke,
 • objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji krši patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava bilo koje osobe,
 • objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo kakvo neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivne materijale, „bezvrijedna pošta“, „neželjena pošta“, „lančana pisma“, „piramidalne sheme“ ili bilo što slično,
 • objavljivati, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse, crve, trojanske konje ili bilo koji drugi računalni kôd, datoteke ili programe osmišljene za izravno ili indirektno ometanje, manipulaciju, prekid, uništavanje ili ograničenje funkcionalnost ili integritet bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili podataka ili telekomunikacijske opreme,
 • poduzimati bilo kakvu akciju ili sudjelovati u bilo kojem ponašanju koje bi moglo izravno ili neizravno oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti uslugama koje pruža Dolac.hr ili poslužiteljima ili mrežama povezanim s uslugama koje pruža Dolac.hr,
 • koristiti račun da namjerno ili nenamjerno krši bilo koje primjenjivo lokalno, državno, nacionalno ili međunarodno pravo, pravilo, kodeks, direktivu, smjernicu, politiku ili propis uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone i zahtjeve (bez obzira da li ima snagu zakona ili ne) koji se odnose na sprječavanje pranja novca ili terorizma,
 • koristiti račun da bi narušio privatnost drugih ili na drugi način maltretirao,
 • kršiti prava tvrtke Dolac.hr, uključujući bilo koja prava intelektualnog vlasništva.

Sve gore navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na sve Korisnike.

Odgovornost za korištenje računa

Dolac.hr nije odgovoran za sadržaj koji su na stranice postavili Kupci, Prodavatelji ili treće osobe. Sav sadržaj, bilo javno objavljen ili privatno prenošen, isključivo je odgovornost osobe od koje je takav sadržaj proizašao. To znači da je Korisnik, a ne Dolac.hr, potpun odgovoran za sav sadržaj koji se prenosi, objavljuje, šalje e-poštom ili na bilo koji drugi način stavlja na raspolaganje putem Internet platforme Dolac.hr.

Odgovornost za korištenje korisničkog računa je samo na Kupcu, bez obzira koristi li ga Kupac ili netko treći. Dolac.hr neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu neovlaštenom upotrebom korisničkog računa ili štetu koja je nastala kao posljedica kršenja dužnosti Kupca u vezi s čuvanjem podataka o svojem korisničkom računu.

Posljedice kršenja odredbi Uvjeta

U slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta od strane Korisnika, Dolac.hr može po svojoj diskrecijskoj odluci poduzeti neke ili sve od navedenih radnji:

 • Brisanje računa,
 • Ograničenje funkcija računa
 • Obustava računa i kasnije ukidanje računa,
 • Kaznena prijava, odnosno prijava drugim nadležnim tijelima,
 • Pokretanje sudskih postupaka, uključujući zahtjeve za naknadu prouzročene štete,
 • Sve druge radnje s ciljem saniranja posljedica kršenja Uvjeta, odnosno sprječavanja ili onemogućavanja budućeg kršenja, kao i prestanka suradnje sa određenim korisnikom ili korisnicima.

Osim toga, Dolac.hr može iz bilo kojeg razloga, po vlastitim kriterijima, sa ili bez obavijesti, i bez odgovornosti prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, odmah ukinuti račun, ukloniti ili odbaciti s internetske platforme Dolac.hr bilo koji sadržaj povezan s određenim računom, otkazati sve transakcije povezane s određenim računom, privremeno uskratiti bilo koji prihod od prodaje ili povrat sredstava ili poduzeti bilo koje druge radnje za koje Dolac.hr smatra da su potrebne da se nastavi uredno funkcioniranje internetske platforme Dolac.hr.

Razlozi ukidanja računa mogu biti, ali nisu ograničeni na:

 • produženo razdoblje neaktivnosti računa,
 • kršenje odredaba ovih Uvjeta,
 • ilegalne, lažne, uznemiravajuće, klevetničke, prijeteće ili drugo ponašanje koje upućuje na zlouporabu,
 • situaciju kada ista osoba ima više korisničkih računa iz nelegitimnih razloga,
 • ponašanje štetno za druge korisnike, treće strane ili poslovne interese Društva ili internetske platforme Dolac.hr.

U slučaju korištenja računa u nezakonite, lažne, uznemiravajuće, klevetničke ili prijeteće svrhe, odnosno bilo kakvog druge zloupotrebe, Dolac.hr se može obratiti nadležnim organima te im pružiti svu potrebnu pomoć i informacije u procesuiranju odgovornih osoba, bez ikakve prethodne obavijesti tim osobama. Ako se iz bilo kojeg razloga pokrene pravni spor ili radnja za provedbu prisilnih propisa koja se odnosi na određeni račun ili određeni način korištenja usluga, Dolac.hr može odmah ukinuti taj račun, sa ili bez prethodne najave.

Ukidanje računa na zahtjev Kupca

Kupci mogu ukinuti svoj račun ako putem elektronske pošte obavijeste Dolac.hr (na info@dolac.hr) o takvom svom zahtjevu ili korištenjem za to predviđene funkcije na web stranici Dolac.hr. Bez obzira na takvo postupanje, Kupci ostaju odgovorni za svako korištenje njihovog računa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nedovršenu transakciju (bilo započetu prije ili poslije takvog raskida), plaćanje proizvoda ili slično.

Načini plaćanja

Dolac.hr podržava jedan ili više sljedećih načina plaćanja:

 • jednokratno karticom putem trećih servisa; (STRIPE).
 • uplatom transakcijskim računom (virmanom).

Dolac.hr podržava mogućnost plaćanja karticama isključivo preko trećih strana (npr. servisa STRIPE). Prilikom plaćanja Kupac će biti preusmjeren na odgovarajući servis te je dužan upoznati se sa svim uvjetima i pravilima vezanim uz takav način plaćanja. Dolac.hr ne vrši transakciju niti prima podatke o karticama Korisnika. Dolac.hr ne odgovara za korištenje ovih servisa, odnosno za bilo kakve posljedice koje mogu nastati od takvog korištenja. Kupac je dužan upoznati se sa svim uvjetima te ih prihvatiti prije provođenja transakcije ili davanja bilo kojih osobnih podataka trećoj strani, odnosno ako sa uvjetima nije suglasan odustati od transakcije.

Dolac.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koja je nastala Kupcu zbog pogrešnih podataka o dostavi ili plaćanju koje je unio Kupac ili pogrešne doznake od strane Kupca u vezi s plaćanjem kupljenih predmeta. Dolac.hr može provjeriti je li Kupac uredno ovlašten za korištenje određenog načina plaćanja. Dolac.hr može obustaviti transakciju dok se takvo odobrenje ne potvrdi ili otkazati odnosnu narudžbu ako takva potvrda nije dostupna.

Dostava

Dostavu kupljenih artikala organizira Prodavatelj. Dolac.hr ne kontrolira, nije odgovoran i ne nadzire dostavu kupljenih artikala.

Za sve informacije o uvjetima, troškovima i drugim pitanjima vezano uz dostavu, a koji nisu objavljeni uz sam proizvod, Kupac se mora obratiti izravno Prodavatelju.

Izdavanje računa

Nakon što Kupac izvrši plaćanje za naručenu robu, Dolac.hr će izdati račun te ga dostaviti Kupcu u elektronskom obliku.

Izdavanjem računa od strane Dolac.hr za primljena sredstva Kupcu nema značenje sklapanja kupoprodajnog ugovora između Dolac.hr, već isključivo primitka sredstava kao posrednika u ime i za račun Prodavatelja.

Politika povrata

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen s Prodavateljem u roku od 14 dana. Rok počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac o takvoj odluci mora obavijestiti izravno Prodavatelja, a ne Dolac.hr kao posrednika. Pravo raskida ne postoji za robu koja je lako pokvarljiva ili kojoj brzo istječe rok uporabe.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Povrat sredstava obveza je Prodavatelja, a ne Dolac.hr, osim ako se sredstva još uvijek nalaze na računima Dolac.hr i Prodavatelj obavijesti Dolac.hr o odluci Kupca uz uputu da se izvrši povrat, u kojem slučaju će Dolac.hr izvršiti povrat plaćenog iznosa.

Dolac.hr nema kontrolu, nije odgovoran i ne nadzire postupak jednostranog raskida i povrata robe.

Odgovornost Dolac.hr

Dolac.hr odgovoran je Kupcu za kršenje svojih obveza utvrđenih ovim uvjetima samo u slučaju da je postupao sa namjerom ili krajnjom nepažnjom. U drugim slučajevima Dolac.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Kupcu kao posljedica korištenja ove stranice.

Dolac.hr u svakom slučaju nije odgovoran za proizvod, svojstva proizvoda, urednu dostavu, odnosno za obveze Prodavatelja vezane uz kupnju proizvoda putem platforme, za korištenje servisa trećih osoba za plaćanje putem interneta, kao i za bilo koji sadržaj web stranice kojeg su postavili drugi Korisnici (Prodavatelji, Kupci).

5. Odnos između Dolac.hr i prodavatelja

Posrednička uloga Dolac.hr

Dolac.hr pruža uslugu posredovanja između Prodavatelja i Kupaca, odnosno dovodi u vezu Prodavatelje i zainteresirane Kupce kako bi Kupci od Prodavatelja kupili robu iz Prodavateljeva asortimana, putem internetske platforme Dolac.hr.

Obveze Dolac.hr

Dolac.hr se kao posrednik obvezuje bez odgode ili u najkraćem razumno mogućem roku proslijediti informaciju Prodavatelju o narudžbi kupca, urednoj i potpunoj uplati kupoprodajne cijene po narudžbi Kupca, kao i potrebne informacije o adresi dostave koju je Kupac naveo i druge podatke o Kupcu, a sve kako bi Prodavatelj mogao izvršiti svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora.

Dolac.hr se obvezuje sredstva primljena od Kupaca za račun Prodavatelja proslijediti Prodavatelju, u skladu sa uvjetima i u rokovima utvrđenim ovim Uvjetima i međusobnim ugovorom.

Ako to Prodavatelj pisanim putem zatraži, Dolac.hr se obvezuje vratiti novac Kupcu za određeni proizvod, pod uvjetom da se kupoprodajna cijena još uvijek nalazi kod Dolac.hr.

Naknade za korištenje Dolac.hr

Dolac.hr naplaćuje jednokratnu naknadu za učlanjenje, mjesečnu naknadu za održavanje i korištenje platforme te proviziju za prodanu robu.

Dolac.hr će na kraju svakog kalendarskog mjeseca dostaviti Prodavatelju obračun ukupno prodane robe putem platforme i ukupno primljenih sredstava za račun Prodavatelja od Kupaca. Dolac.hr će do petog dana u mjesecu izvršiti prijenos ukupno primljenih sredstava za račun Prodavatelja na bankovni račun Prodavatelja, umanjeno za iznos naknade i provizije.

Prijenos sredstava Prodavatelju moguće je i na poseban zahtjev Prodavatelja, najviše jednom tjedno.

Prodavatelj je dužan ispostaviti Društvu račun za iznos sredstava koje mu pripadaju u skladu sa obračunom za to vremensko razdoblje.

Dolac.hr će izvršiti povrat plaćenog iznosa Kupcu po uputi Prodavatelja (npr. u slučaju da narudžbu nije moguće prihvatiti zbog nedovoljnog stanja na zalihama, raskida ugovora, reklamacije i sl.) samo u slučaju da odgovarajući iznos primljen od Kupca još nije prenesen Prodavatelju.

Nakon podnošenja zahtjeva za prijenos sredstva na povezani račun, mijenjanje ili otkazivanje zahtjeva nije moguće.

Ovlaštenje Dolac.hr za primitak kupoprodajne cijene

Prodavatelji su suglasni da je Dolac.hr ovlašten kao posrednik primati novac na ime kupoprodajne cijene za račun Prodavatelja. Trenutkom primitka kupoprodajne cijene od Kupca od strane Dolac.hr za račun Prodavatelja smatra se da je Kupac uredno ispunio svoje obveze prema Prodavatelju iz ugovora o kupoprodaji sklopljenog posredstvom platforme Dolac.hr kao da je isplata izvršena izravno Prodavatelju.

Dolac.hr nije odgovaran Prodavatelju za uredno ispunjenje obveze Kupca, već isključivo za prijenos sredstava stvarno primljenih od Kupaca, umanjenih za obveze Prodavatelja u skladu s ovim uvjetima.

Odgovornosti prodavatelja

Prodavatelj je odgovoran za sve obveze Kupcu u vezi kupoprodaje, što uključuje, ali se ne ograničava na, odgovornost za materijalne nedostatke, cijenu, informacije i dostupnost proizvoda te dostavu.

Prodavatelj jamči da svi proizvodi koje nudi putem Internet platforme Dolac.hr, odnosno koje isporuči temeljem ugovora sklopljenih putem platforme, zadovoljavaju sve propisane uvjete za stavljanje na tržište (npr. o deklaracijama, svojstvima proizvoda i sl.).

Prodavatelj jamči da zadovoljava sve zakonom ili drugim propisima utvrđene uvjete za stavljanje na tržište robe koju nudi putem platforme Dolac.hr, odnosno za skladištenje takve robe i prijevoz takve robe ako robu skladišti ili prevozi (zakonske uvjete, minimalne tehničke uvjete i sl.).

U slučaju nastanka bilo kakve štete za Dolac.hr zbog neispunjenja ovih jamstava od strane Prodavatelja, uključujući i sve eventualne posljedice kao što su odštetni zahtjevi ili prekršajne kazne, Prodavatelj se obvezuje u potpunosti obeštetiti Dolac.hr.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Isključivo Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda Kupcu. Prodavatelj se obvezuje informirati Kupca o njegovim pravima i obvezama te uputiti da sve eventualne obveze koje bi proizlazile iz odnosa kupoprodaje može ostvarivati isključivo i izravno od Prodavatelja.

Cijena

Prodavatelj je dužan dostavljati informacije o cijenama Dolac.hr. Dolac.hr prosljeđuje Kupcima informacije o cijenama putem svoje platforme. Prodavatelj je dužan osigurati da su informacije o cijenama u skladu s Pravilnikom o isticanju maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Prodavatelj će odgovarati i, ako dođe do štete, naknaditi štetu koja je nastala Dolac.hr za svaki prekršaj koji je rezultat kršenja navedenog pravilnika i drugih prisilnih propisa koji uređuju trgovinu.

Prodavatelj određuje cijenu slobodno. Cijena artikla i troškovi dostave, uvećani za porez na dodanu vrijednost, ako je Prodavatelj obveznik takvog poraza, čine ukupan iznos koji se naplaćuje Kupcu. Cijena proizvoda, trošak dostave i eventualni porezi moraju bit jasno naznačeni.

Informacije o proizvodu i dostupnost na zalihama

Prodavatelj je dužan dostavljati informacije o proizvodima koje prodaje, posebnim uvjetima koji se odnose na pojedinu robu, uvjetima i mogućnostima dostave i dostupnosti proizvoda na svojim zalihama. Dolac.hr prosljeđuje informacije Kupcima putem svoje platforme. Prodavatelj je dužan osigurati da su ove informacije jasne, točne, nezavaravajuće i ažurne u svakom trenutku.

Dostava

Prodavatelj je obvezan dostaviti prodani proizvodi Kupcu. Prodavatelj se obvezuje dostaviti proizvod najkasnije u roku koji je naveo uz ponuđeni proizvod. Prodavatelj je dužan u opisu proizvoda i uvjeta dostave jasan način obavijestiti Kupce o uvjetima i rokovima dostave.

Plaćeno oglašavanje

Dolac.hr će kontinuirano pokretati usluge oglašavanja na web stranici Dolac.hr, u skladu sa svojom poslovnom politikom, odlukom i mogućnostima.

Prodavatelji mogu kupiti dodatne usluge plaćenog oglašavanja, kao što su posebna promocija proizvoda ili Prodavatelja na naslovnici web stranice, isticanje proizvoda na poseban način, banner-a na podstranicama i drugim oblicima promocije na stranici Dolac.hr.

Da biste mogli kupiti usluge plaćenog oglašavanja, morate biti Prodavatelj u smislu ovih Uvjeta. U trenutku kada kupujete i plaćate usluge plaćenih oglašavanja, vaš račun ne smije biti obustavljen.

Usluge plaćenog oglašavanja možete kupiti kupnjom reklamnih kredita na Dolac.hr. Svi reklamni krediti podliježu porezu na robu i usluge. Osim ako drugačije nije navedeno, ne možete otkazati narudžbu ili zatražiti povrat novca nakon što ste kupili reklamne kredite i dovršili postupak plaćanja. Dolac.hr će pružiti elektroničku fakturu za usluge plaćenog oglašavanja. Račun će sadržavati ime i adresu koju ste naveli te iznos kupljenih reklamnih kredita.

Uslugu oglašavanja možete kupiti u trenutku kada proizvode stavite na prodaju ili naknadno. Kada kupite uslugu oglašavanja, možete postaviti različite proračune, razdoblja marketinga itd., ovisno o tehničkim mogućnostima i prema poslovnoj politici Internet platforme Dolac.hr. Usluga oglašavanja za svaku stavku bit će aktivirana i istječe na datume koje sami odredite. Nije moguće prenijeti preostali period oglašavanja ili reklamne kredite ako se proizvod proda ili se ne prodaje dobro tijekom razdoblja oglašavanja koje ste postavili za taj proizvod. Povrata iznosa uplaćenog za plaćeno oglašavanje nije moguć.

Dolac.hr ima pravo odmah ukloniti bilo koji sadržaj koji krši ove Uvjete, posebno ako je sadržaj oglasa uvredljiv, netočan, zavaravajući, protivan dobroj poslovnoj praksi ili običajima ili protivan bilo kojim primjenjivim zakonima ili propisima, bez vraćanja plaćenih naknada za oglašavanje ili reklamnih kredita koji su korišteni u vezi s bilo kojim uklonjenim sadržajem. Dolac.hr neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke u vezi uklonjenim sadržajem.

Dolac.hr ne jamči povećanje gledanosti ili prodaje proizvoda kao rezultat plaćenih usluga oglašavanja.

Savjetujemo vam da usluge plaćenog oglašavanja kupujete samo nakon što u potpunosti razmotrite ponudu i ciljeve oglašavanja. Osim ako je ovim Uvjetima drugačije određeno, Dolac.hr ne snosi nikakvu naknadu niti će snositi bilo kakvu odgovornost (uključujući, ali ne ograničavajući se na stvarne troškove i izgubljenu dobit) za rezultate ili namjeravane rezultate bilo kojeg plaćenog oglašavanja.

Dostupni oblici plaćenog oglašavanja i cijena usluga bit će određeni posebnim cjenikom.

6. Ostale odredbe

Izmjene Uvjeta

Uvjeti se u bilo kojem trenutku mogu izmijeniti, bilo uslijed izmjene primjenjivih zakonskih propisa, bilo uslijed poslovne odluke Dolac.hr. Sve promjene će biti objavljene na istoj web stranici, bez pojedinačnih obavijesti korisnicima, a primjenjivat će se od trenutka objave. Upotrebom web stranice nakon objave promjena ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati s tim promjenama i da ih prihvaćate. Preporuča se korisniku da pregleda ove Uvjete prije svakog posjeta internetskoj stranici.

Minimalna dob za korištenje

Da biste koristili naše stranice, morate imati više od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina ili je za vaše radnje potrebno odobrenje neke druge osobe, morate dobiti dozvolu za korištenje usluga Dolac.hr od roditelja ili osobe koja je za to zadužena. Ako niste sigurni što ovaj odjeljak znači, nemojte otvarati račun sve do dobivanja potrebne suglasnosti.

Privatnost

Dolac.hr, izuzetno poštuje i drži do vaše privatnosti. Iz tog smo razloga sastavili naša pravila o privatnosti, s kojim se možete upoznati na [●] . Pažljivo proučite Pravila o privatnosti da biste shvatili kako Dolac.hr prikuplja i koristi prikupljene osobne podatke i podatke o korisničkim računima.

Korištenjem Dolac.hr:

 • dajete suglasnost za prikupljanje, upotrebu i obradu vašeg sadržaja, osobnih podataka i korisničkih podataka tvrtke, kako je opisano u Pravilima o privatnosti,
 • slažete se i prihvaćate da su vaši korisnički podatci na raspolaganju Dolac.hr,
 • pristajete suzdržati se od, bilo izravnog ili neizravnog, otkrivanja svojih korisničkih podatka bilo kojoj trećoj strani ili, na bilo koji drugi način, omogućavanja pristupa ili korištenje vaših korisničkih podataka, trećoj strani, bez prethodnog pisanog pristanka Dolac.hr.

Prihvaćate, pristajete i suglasni ste da Dolac.hr može pristupiti, čuvati i otkriti informacije o sadržaju vašeg računa ako to zahtijeva zakon ili na osnovu naloga suda ili bilo kojeg državnog ili regulatornog tijela koje je nadležno za Dolac.hr, ili u dobroj vjeri ako je takvo otkrivanje razumno potrebno za vođenje sudskog postupka, provođenje ovih Uvjeta, odgovaranje na tvrdnje u vezi toga da neki sadržaj na Dolac.hr krši prava trećih strana ili zaštite prava, vlasništva ili osobne sigurnost Dolac.hr, njezinih korisnika, trećih osoba ili javnosti.

Upotreba Dolac.hr

Upotreba Dolac.hr je dozvoljena svim osobama uz pridržavanje ovih Uvjeta. U slučaju nepridržavanja, Dolac.hr može ograničiti ili ukinuti pristup pojedincu ili određenoj skupini korisnika, bez prethodne najave ili upozorenja. Dolac.hr može odbiti pristup uslugama ili onemogućiti otvaranje računa trećim osobama iz bilo kojeg razloga, pa i isključivo svojom poslovnom odlukom.

Upotrebom Dolac.hr možete biti izloženi sadržaju za koji smatrate da je uvredljiv, nepristojan ili neprimjeren. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Dolac.hr ni pod kojim uvjetima neće ni na koji način biti odgovoran za bilo koji sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve pogreške ili propuste u bilo kojem sadržaju, bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao rezultat upotrebe ili oslanjanja na bilo koji sadržaj koji je objavljen na Dolac.hr, e-poštom ili na drugi način dostupan na web stranici.

Ukoliko smatrate da je bilo koji sadržaj na stranici Dolac.hr uvredljiv, netočan ili neprikladan iz bilo kojeg razloga, molimo Vas da nas o tome obavijestite na email adresu navedenu na početku ovih Uvjeta.

Dolac.hr i njegove ovlaštene osobe imaju pravo (ali ne i obvezu) prema vlastitom nahođenju unaprijed pregledavati, odbiti, izbrisati, ukloniti ili premjestiti bilo koji sadržaj, uključujući bez ikakvog ograničenja, bilo koji objavljeni sadržaj koji smatra neprimjerenim na bilo koji način. Dolac.hr i njegove ovlaštene osobe posebno imaju pravo ukloniti bilo koji sadržaj koji krši ove Uvjete ili nečije intelektualno vlasništvo, bilo povodom pritužbe drugog korisnika ili na vlastitu inicijativu. Osim toga Dolac.hr može ukloniti određeni sadržaj, ako bi takva radnja bila potrebna radi usklađenja sa zakonom ili s odlukom nadležnog tijela.

Svaki korisnik mora procijeniti i snositi sve rizike povezane s uporabom bilo kojeg sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, svako oslanjanje na točnost, cjelovitost ili korisnost takvog sadržaja. S tim u vezi, korištenjem Dolac.hr potvrđujete da se niste oslonili na sadržaj na način da Vam može nastati šteta, kao i da za tu štetu neće biti odgovoran Dolac.hr.

Prava intelektualnog vlasništva

Prikazivanjem bilo kojeg sadržaja (uključujući znakove, oznake, trgovačke marke, logotipi i drugo intelektualno vlasništvo) na web mjestu Dolac.hr ne daje Korisnicima niti trećim osobama pravo niti licencu da se reproducira ili koristi na bilo koji način koji nije predviđen ovim Uvjetima. Korištenjem ili pristupom Uslugama pristajete na poštivanje autorskih prava, zaštitnog znaka, zaštitnog znaka i svih ostalih primjenjivih zakona. Slažete se da nećete kopirati, distribuirati, objavljivati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, mijenjati, prilagođavati, iznajmljivati, prodavati ili stvarati izvedene radove bilo kojeg dijela web stranice ili njegovog sadržaja. Također ne smijete, bez našeg prethodnog pismenog pristanka, zrcaliti ili uokviriti bilo koji dio ili cijeli sadržaj ove stranice na bilo kojem drugom poslužitelju ili kao dio bilo kojeg drugog web mjesta. Osim toga, slažete se da nećete koristiti metode za nadgledanje ili kopiranje našeg sadržaja, bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

Korisnici Dolac.hr jamče da su ovlašteni koristiti bilo koji sadržaj koji postavljaju putem platforme Dolac.hr te da ne postoje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba koja bi ograničila ili onemogućila takvu objavu. Prodavatelji jamče da ne postoje prava trećih osoba koja bi ograničavala njihovu mogućnost stavljanja na tržište proizvoda koje nude putem platforme Dolac.hr (zaštićene oznake podrijetla, žig, patent i dr.).

Dolac.hr objavljuje sadržaj Korisnika u dobroj vjeri.Korisnici postavljaju sadržaj i isključivo su odgovorni trećim osobama u slučaju da objava takvog sadržaja krši neka njihova prava intelektualnog vlasništva.

Ako ste nositelj prava intelektualnog vlasništva i smatrate da je povrijeđeno neko vaše pravo, molimo vas da nas obavijestite e-poštom na info@dolac.hr i dostavite nam dokumente koji dokazuju Vaš zahtjev. Dolac.hr će odgovoriti na vašu žalbu u najkraćem mogućem roku.

Sporovi

U slučaju nastanka spora, sve strane pristaju komunicirati s ciljem pronalaženja mirnog rješenja spora. Ako se spor ne uspije riješiti na taj način, nadležan će biti sud u Zagrebu. Suprotstavljene strane mogu naknadnim sporazumom suglasno izabrati rješavanje spora pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jezik arbitraže će biti hrvatski, a arbitražni tribunal će biti sastavljen od jednog arbitra.

Mjerodavno pravo

Na sve odnose nastale u vezi s internet platformom Dolac.hr primjenjuje se hrvatsko pravo. Ovi Uvjeti će se tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe se isključuje.

Feedback

Dolac.hr pozdravlja informacije i povratne informacije od Korisnika. Dolac.hr će nastojati poboljšati kvalitetu pružene usluge. Dolac.hr će svakako uzeti u obzir sve konstruktivne prijedloge i kritike, ali se ne obvezuje odgovoriti na svaku pojedinu.

Povratne informacije mogu se iznijeti u pisanom obliku putem e-pošte info@dolac.hr.

Ograničenja odgovornosti Dolac.hr

Posebno oslanjajući se na to da je Dolac.hr posrednik u odnosu kupoprodaje između Prodavatelja i Kupca i da nema kontrolu nad ugovornim stranama u odnosu kupoprodaje, sljedeća isključenja i ograničenja odgovornosti se primjenjuju na odnosne Dolac.hr i Prodavatelja, odnosno Kupca.

Usluge koje pruža Dolac.hr ni u kojem slučaju ne podrazumijevaju, ne jamče niti na bilo koji drugi način ne garantiraju, da je Prodavatelj sposoban isporučiti proizvod koji se nudi na Dolac.hr, niti da je proizvod kvalitete ili opisa kakav se navodi.

Usluge koje pruža Dolac.hr ni u kojem slučaju ne podrazumijevaju, ne jamče, niti na bilo koji drugi način ne garantiraju, da je Kupac sposoban platit proizvod koji je naručio.

U tom kontekstu, Dolac.hr neće odgovarati ni za kakvu eventualnu štetu nastalu u vezi s uslugom posredovanja i korištenja platforme, osim ako je šteta prouzročena kršenjem obveza Dolac.hr namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Poveznice na web stranice trećih

Dolac.hr često pruža poveznice na web stranice trećih strana. Odabirom tih poveznica, napustit ćete internet platformu Dolac.hr. Web stranice na koje se povezuju nisu pod nadzorom Dolac.hr te im pristupate na vlastiti rizik. Dolac.hr nije ni na koji način odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane web stranice, uključujući promjene ili ažuriranja tih web mjesta. Dolac.hr pruža ove poveznice samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje veze ni na koji način ne podrazumijeva sponzorstvo ili bilo kakvu drugu povezanost Dolac.hr s tom stranicom.

Kolačići

Dolac.hr upotrebljava kolačiće. Korištenjem web stranice Dolac.hr pristajete na upotrebu kolačića u skladu s politikom privatnosti Dolac.hr.

Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu.

Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ne možemo garantirati da ćete i dalje moći na jednak način pregledavati Dolac.hr.

Većina suvremenih interaktivnih web stranica koristi kolačiće koji nam omogućuju pronalaženje korisničkih podataka za svaki posjet. Kolačići se koriste u nekim područjima naše web stranice kako bi se omogućila funkcionalnost ovog područja i jednostavna upotreba za one koji je posjećuju. Neki od naših partnera / oglašivača mogu također koristiti kolačiće.

Prijenos prava iz Uvjeta

Bez prethodnog pisanog odobrenja Dolac.hr, nije moguće prenijeti bilo koja prava iz odnosa nastalih korištenjem Dolac.hr, niti ustupiti bilo koju od svojih obveza.

Zaključno

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovim Uvjetima ili bilo kakvih problema postavljenih u ovim Uvjetima pružanja usluge ili na web mjestu, kontaktirajte nas na: info@dolac.hr.

Ovi uvjeti objavljeni su dana 1.6.2020.

Dobrodošli na dolac.hr

Prije nego što nastavite pregledavati našu internet stranicu, moramo potvrditi da imate 18 ili više godina.